Akce

OTEVŘENÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA – dorost 8.4.2015

Regionální házenkářské centrum pro Olomoucký kraj po svých úspěšných trenérských seminářích zahájilo i sérii otevřených tréninků, ve kterých se budou postupně moci zdokonalovat hráči všech mládežnických kategorií. Ve středu 8. dubna se celé dopoledne trenérky RHC Mgr. Michaela Fabíková, Mgr. Lucie Fabíková a reprezentační házenkářka Mgr. Kristýna Salčáková věnovaly kategoriím dorosteneckým. Do haly Zory Olomouc se sešlo 13 chlapců a 7 dívek nejen z  Olomouckého kraje, ale také z kraje Zlínského. Dva tréninkové bloky byly zaměřeny především na individuální hráčské dovednosti, a sice obranné i útočné. Pozdravit a podpořit mladé hráče a hráčky přišly přímo na hřiště i některé z interligových hráček Zory Olomouc. Na všech zúčastněných bylo vidět obrovské zapálení pro házenou a velká snaha se zlepšovat. Série otevřených tréninků pokračuje již za dva týdny ve středu 22. dubna třemi hodinovými bloky pro kategorie mladšího a staršího žactva a 29. dubna pro kategorii minižákovskou.

OTEVŘENÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA – mini 29.4.2015, 4.5.2015

První sérii otevřených tréninkových jednotek Regionálního házenkářského centra pro Olomoucko zakončily trenérky Mgr. Michaela Fabíková, Mgr. Lucie Fabíková a reprezentační křídlo ČR Mgr. Kristýna Salčáková tréninkem pro minižákovskou kategorii. Na přelomu dubna a května se v hale DHK Zory Olomouc sešlo celkem 34 malých házenkářů a házenkářek. Aby každému žáčkovi a žákyni byla věnována dostatečná pozornost, byly děti rozděleny do dvou dnů. V každém dopoledni mladé naděje rozvíjely své všeobecné pohybové schopnosti a v druhé půli se již zaměřily na dovednosti specifické pro házenou. Trenérky stejně jako po otevřených trénincích pro kategorie žákovské a dorostenecké mohly být i tentokrát velmi spokojeny jak s vysokou účastí, tak s nadšením samotných dětí. Na těch byla vidět velká snaha a píle a následně i výrazné pokroky. Regionální házenkářské centrum nyní pro děti připravuje dětské odpoledne plné pohybu a zábavy a to hned dvakrát – poprvé 13.6.2015 od 13 hodin na hale DHK Zory Olomouc a 14.6.2015 ve stejný čas Na Letné ve Velké Bystřici.

OTEVŘENÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA – žactvo 22.4.2015, 27.4.2015, 28.4.2015,  5.5.2015

V průběhu posledních dvou týdnů se v režii Regionálního házenkářského centra pro Olomoucký kraj uskutečnily další ze série otevřených tréninků pro mládež. Tentokrát se trenérky RHC Mgr. Michela Fabíková, Mgr. Lucie Fabíková a česká reprezentantka Mgr. Kristýna Salčáková věnovaly kategorii mladších a starších žáků a žaček. V hale Zory Olomouc a SK Žeravic se v rozmezí 22.4. – 5.5.2015 sešla téměř stovka mladých házenkářských nadějí. V dnešní době, kdy učitelé tělocviku naříkají a mohou už jen vzpomínat na to, co před lety mládež v hodinách tělesné výchovy svedla, je tak vysoká účast až uchvacující. Z důvodu enormního zájmu a především snahy trenérek věnovat každému házenkáři či házenkářce dostatečnou pozornost, byli žáci a žákyně rozděleni do pěti skupin. Každé skupině bylo vyhrazeno celé dopoledne, ve kterém se chlapci a dívky zabývali atletickou průpravou, koordinací a zdokonalováním individuálních herních dovedností, a sice útočných i obranných. Děti po skončení otevřeného tréninku odcházeli s úsměvem na rtech a se spoustou nových informací. A radost měly i trenérky RHC, které na každé tréninkové skupině mohly sledovat nejen nadšení, ale i výrazné pokroky.

1.SEMINÁŘ PRO TRENÉRY – Starší žáci a dorost

Třemi hodinovými vzdělávacími bloky zahájilo 6. února čerstvě vzniklé Regionální házenkářské centrum pro Olomoucko svoji seminární činnost. Cestu do školní haly ve Velké Bystřici si v páteční podvečer našlo 15 trenérů z regionu, kteří měli možnost zhlédnout rozmanitá cvičení a moderní metody a trendy v nácviku uvolňování hráče s míčem a bez míče, nácviku rychlého útoku a ve specifickém rozvoji síly. Na pozici lektorů se postupně vystřídali: asistent trenéra reprezentace žen ČR a trenér interligových žen Olomouce Mgr. Jan Bělka, Ph.D., asistentka trenéra interligových žen Olomouce Mgr. Lucie Fabíková, šéftrenérka RHC pro Olomoucko Mgr. Michaela Fabíková a dlouholetá česká reprezentantka Mgr. Kristýna Salčáková. Tento první trenérský seminář RHC byl zaměřen na práci s kategoriemi od starších žáků po starší dorostence a velký dík patří velkobystřickým mladším dorostencům, kteří po celé tři hodiny figurovali jako modelový tým. Mezi tematickými hodinami měli účastníci možnost pro dotazy a občerstvení a následně jim byl poskytnut i metodický materiál a videozáznam ze semináře. Již nyní RHC připravuje další vzdělávání pro trenéry, které bude tentokrát zaměřeno na žákovské kategorie.

2. SEMINÁŘ PRO TRENÉRY – Mini, mladší žáci 2.3.2015

Tři desítky trenérů se přišly v první březnový pondělní podvečer vzdělávat na další ze seminářů pořádaných Regionálním házenkářským centrem pro Olomoucký kraj. Pozornost byla tentokrát věnována atletické průpravě a koordinačním dovednostem s míčem určeným především pro žákovské kategorie. Těmto činnostem byly určeny dvě hodinové ukázky, které společně vedly asistentka trenéra interligových žen Olomouce Mgr. Lucie Fabíková, dlouholetá česká reprezentantka Mgr. Kristýna Salčáková a mládežnická trenérka atletiky Martina Musilová. Poté, co se trenéři občerstvili, následoval poslední ze tří hodinových bloků, ve kterém byla možnost zhlédnout ukázku specifické tréninkové jednotky pod vedením asistenta trenéra reprezentace žen ČR a trenéra interligových žen Olomouce Mgr. Jana Bělky, Ph.D. Ohlasy trenérů z regionu tentokrát přilákaly do sportovní haly ve Velké Bystřici i trenéry z kraje Zlínského a organizátorka seminářů a šéftrenérka RHC pro Olomoucko Mgr. Michaela Fabíková tak může být s akcí opět spokojena. Účastníkům akce bude opět poskytnut videozáznam a metodický materiál. Poděkování patří všem zúčastněným trenérům, lektorům a především velkobystřickým žákům, kteří byli po celou dobu příkladným modelovým týmem.