minikemp pro mladší žactvo

Na konci října přišel opět čas pro otevřenou tréninkovou jednotku v kategorii mladšího žactva a tentokrát jsme netradičně zvolili prázdninový termín a na tréninku jsme přivítali 25 malých házenkářek a házenkářů, z nichž byly pouze dvě nové tváře, ostatní už byli naši „staří“ známí, kteří s námi tréninky absolvují pravidelně, takže jsme bez velkých okolků mohli jít přímo na věc.

První část byla již tradičně věnovaná všeobecné pohybové průpravě, tentokráte bylo vše – od rozběhání, přes rozcvičku až po vlastní cvičení a průpravné hry – s míčem. V úvodu se děti zahřály několika honičkami, potom se dynamicky protáhly a následovala část na „zvýšení tepovky“ – krátký intenzivní úsek věnovaný rychlosti – zejména reakční rychlosti. Poté jsme se docela dlouho věnovali „hrátkám s míčem“ – děti se učily ovládat míč různými částmi těla, cvičily se v koordinační cvičeních s míčem aby byly schopny správně souběžně zapojily horní i dolní končetiny, aby si to pak vše vyzkoušely v průpravných hrách.

Druhá – házenkářská část tréninku byla věnovaná především odhodové technice  a technice střelby, ale nesmělo samozřejmě chybět ani neustále se opakující procvičování individuálních schopností – zejména uvolnění hráče s míčem i bez míče a uvolnění po L-úniku, zapojen byl i nácvik rychlého útoku.

Celé dopoledne se odvíjelo ve velmi příjemném duchu, a i když obzvláště v závěru byla na dětech znát únava, statečně se praly až do konce tréninku.