Moderní házená v pojetí Jaroslava Hudečka a Pavla Novotného.

Ve čtvrtek 19.11.2015 proběhl ve Velké Bystřici trenérský seminář, který měl dva tematické bloky. 1.pod vedením dlouholetého reprezentačního a extraligového trenéra Jaroslava Hudečka byl zaměřen na obrannou činnost a práci nohou a bylo opravdu na co se dívat. Neúnavný Jaroslav Hudeček ukazoval trenérům, kterých se sešlo více jak 40,tréninkovou inspiraci zaměřenou na rychlost prováděných činností, jak s míčem, tak bez něj, na obrannou činnost s kontaktem i bez něj a v neposlední řadě také na rozvíjení tolik potřebné koordinace pomocí žebříku nebo bedýnek či laviček. Jako modelové družstvo měl pan Hudeček, stejně jako později i Pavel Novotný, starší žáky SK Velká Bystřice.

Jednotlivá cvičení ukazoval Jaroslav Hudeček nejprve sám, aby všichni zúčastnění pochopili, jak to mají správně dělat, poté přišli na řadu hráči, na kterých se potom dolaďovali detaily provedení, aby si přísedící trenéři udělali přesný obrázek o prováděných činnostech.Jednoduchá a efektivní cvičení byla směřována jak na jednotlivce, dvojice a poté i práci skupin. Byly používány obvyklé pomůcky jako kužely, kloboučky, lavičky, bedýnky, pan Hudeček měl v rukávu vždycky nějakou alternativu pro ty, kteří by náhodou ukazované pomůcky neměly,takže trénink byl opravdu inspirací pro každého.

Jaroslav Hudeček byl po celou dobu velmi agilní a temperamentní, jeho přednáška měla rychlý spád a přinesla velké množství nových a zajímavých poznatků.

Po dvacetiminutové pauze přišlo na řadu druhé téma pod vedením dlouholetého házenkáře,kondičního a osobního instruktora a zároveň trenéra brankářů Pavla Novotného pod názvem – Nové trendy v posilování – Crossfit. Pavel nejprve trenérům podrobně vysvětlil, co to crossfit je, popsal jim jak hledisko fyziologické, tak sportovní,  a podrobněji se zastavil u rozdílů  při posilování u dětí a mládeže a u dospělých. Zdůrazňoval hlavně správnost provedení jednotlivých cviků a také jejich pravidelnost a v druhé části své přednášky jim udělal ukázkový trénink opět se staršími žáky SK Velká Bystřice.

Účastníci semináře viděli, že crossfit vlastně není žádná věda, ale že jde o sice náročnou, leč velmi efektivní formu tréninku, ve které se kreativitě meze nekladou a každý si v podstatě může sestavit trénink svému družstvu na míru., což nám Pavel dokázal přímo na místě, pro bystřické starší žáky použil posilování soutěživou formou, takže hráči nejen tvrdě posilovali, ale museli navíc spolupracovat v týmu, a dokonce i taktizovat, takže podmínky byly velmi blízké házenkářskému utkání.

Celý seminář se nesl ve velmi příjemném duchu ze stran přednášejících i posluchačů a všichni snad odcházeli se spoustou nových a podnětných nápadů pro svou trenérskou práci.

Obrovský dík patří starším žáků SK Velká Bystřice, kteří byli velmi šikovní a bez protestů absolvovali celý tříhodinový tréninkový blok.