Nácvik obrany 1:5 s mladšími žáky ve Velké Bystřici.

V pondělní 2.11.2015 jsme byly pozvány do Velké Bystřice na trénink mladších žáků. Dostaly jsme za úkol pilovat obranu jako takovou s následnou specializací na obranný systém 1:5. Velká většina bystřických mladších žáků už s námi liněkolik tréninků absolvovala, a protože už obě strany věděly, co od sebe čekat, a byly už navyklé na způsob spolupráce, trénink měl rychlý spád a hodně dravý náboj.

V úvodu jsme se věnovali rychlostně koordinačnímu rozcvičení s míčem i bez něj, abychom potom navázali na úpolové hry ve dvojicích, které měly hráče připravit na tvrdou obrannou hru. V rámci odpočinku jsme modelovaně zkoušeli  správné obranné postavení a pravidla spolupráce v obraně 1:5, abychom to na konci tréninku „naostro“ otestovali při hře na jednu bránu.

Všichni hráči si zasloužili velkou pochvalu, trénink byl v hodně vysokém tempu a navzdory velké náročnosti zůstali hráči po celou dobu velmi disciplinovaní a soustředění, a hlavně velmi nažhavení neustále se zlepšovat. Co nás obzvláště potěšilo bylo to, že si hráči pamatovali, co jsme dělali na předchozích trénincích a snažili se to dále rozvíjet.