RHC na tréninku mladších žáků STM.

Minulý týden jsme byly pozvány na tréninkovou jednotku mladších žáků olomouckého STM. Téma tréninku znělo – obrana.

     Se dvanácti hochy jsme začaly nejprve pohybovými hrami zaměřenými na obratnost, rychlost a následně i osobní obranu s přihráváním. Po dynamickém strečinku s míčem následovala průpravná cvičení ve dvojicích, kdy si malí házenkáři nejprve osvojovali základní techniku obrany 1:1, aby ji potom mohli aplikovat ve specifických cvičeních zaměřených postupně na rychlé nohy, správný postoj do „véčka“, správné vykrývání těla útočníka a kontrola nad rukou s míčem a tento blok byl zakončen úpolovými hrami ve dvojičkách, kdy se hráči pořádně „poprali“.

     Další blok byl věnován modelované obraně 2:2 proti přihrávajícím útočníkům, poté rozcvičení brankářů po změně pohybu kolem kužele a celý trénink jsme zakončili specifickým obranným herním cvičením 1:1 po dotyku kužele.

     Kluci byli po celou dobu nabiti energií a byla na nich vidět velká snaha se zlepšovat, a trénink tak proběhl ve velmi příjemném duchu.