Ročník 2013

  • od

Celá myšlenka vznikla před lety v roce 2012 po návratu Lucie Fabíkové (bývalé reprezentantky ČR) ze zahraničí, kde jsou podobné projekty běžnou praxí. Nastínila nám, jak to funguje, co to obnáší a přináší a téměř bez váhání nastala krásná spolupráce mezi kluby Házená Velká Bystřice a DHK Zora Olomouc. Tyto házenkářské kluby se do akce vrhly s neuvěřitelným nasazením a chutí udělat něco neobvyklého.

Zakladatelkami projektu jsou tedy sestry Fabíkovi – Lucie Fabíková a Michaela Kaczmarczyková, které do celé této velké akce vtáhly v první řadě dva házenkářské kluby. Díky ochotě všech zúčastněných prvního ročníku holky napadlo pořádat tuto akci pravidelně. První ročník byl hodně specifický a jeho dosah nebyl tak velký, ale díky tomuto ročníku projekt existuje dál a snaží se posouvat a čím dál tím víc plnit hlavní cíl a to podpořit oddělení Dětské hematologie a hemato-onkologie FN v Olomouci .

V tomto prvním ročníku se podařilo vybrat kolem 7.000,- Kč.