Starší žactvo a jejich první zkušenost s crossfitem.

V pondělí 9.11. pokračoval listopadový kolotoč otevřených tréninků, tentokrát pro kategorii starší žactvo. Trénink byl rozdělen do dvou tematických bloků  – úvod byl věnován ukázce nového trendu posilování – tzv.crossfitu s kondičním trenérem a zároveň trenérem brankářů Pavlem Novotným. Velká většina hráček a hráčů se s tímto posilováním setkala poprvé, a proto následně většina z nich cítila i svaly, o kterých nevěděla, že je má:-), ale cílem tohoto cvičení, bylo ukázat mladým házenkářkám a házenkářům, co vše by měli se svým tělem dělat, aby se vyhnuli zranění a byli dobře připraveni na házenou, a také to, že pokud takto cvičit pravidelně, brzy uvidí velké výsledky, a navíc už jim tento trénink nebude po několikátém opakování činit žádné obtíže.

Druhá část byla již tradičně věnována házenkářským dovednostem, tentokrát jsme se zaměřili hlavně na uvolňování 1:1 – od různých průpravných cvičeních jsme přešli k nácviku správné techniky, kterou jsme pilovali nejprve na „panácích“, poté i samotných obráncích, vše jsme potom spojili do střelby po různých druzích zatížení.

Z tréninku si odnášíme opět samé pozitivní myšlenky, na celé skupině bylo vidět, že jsou schopni házené mnohé obětovat a že se chtějí zlepšovat.