Trenérský seminář pod hlavičkou RHC OLK

V pondělí 13.5.2019 se na hale DHK Zora Olomouc uskutečnil trenérský seminář, který byl rozdělený do tří hodinových bloků a kterého se zúčastnilo přes 30 trenérů a trenérek nejen z Olomouckého kraje,

První blok byl zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu a kompenzační cvičení určené na prevenci zranění, který si vzala na starosti Terezka Bělková.

Ve druhé hodině se Lucie Fabíková a Michaela Kaczmarczyková zaměřily na doplňková cvičení v házené. Do běžných házenkářských cvičení jsme se snažily zapojit cvičení pro zvýšení zatížení všech hráčů a hráček po celou dobu tréninku.

Poslední blok byl věnován průpravným cvičením a systému vysunuté obrany, který vedl Jan Bělka. V této fázi si holky vyzkoušely obranné postavení, spolupráci, práci nohou a to vše zapojily do obranného systému.

Velké poděkování patří všem mládežnickým družstvům dívek DHK Zora Olomouc, která se do všeho pustila s velkým nasazením a snahou.

Celý seminář proběhl v klidné a pozitivní atmosféře a my doufáme, že pro účastníky byl inspirací pro jejich další práci. 🙂