tréninková jednotka v Hranicích

Prázdninové páteční dopoledne jsme strávili se staršími žáky Cementu Hranice. Skupina 16 hráčů se sešla ve sportovní hale, kde jsme se snažili upevňovat a zdokonalovat naučené házenkářské dovednosti. Na začátku jsme si mnoha způsoby pohrávali s míčem, vyzkoušeli si různé druhy přihrávek, užili jsme si úpolových her a velkou část tréninkové jednotky jsme s věnovali obrannému postavení. Závěr dvouhodinového bloku patřil nácviku spolupráce s pivotem a útočným činnostem spojek. Kluci a jedno statečné děvče si zaslouží velkou pochvalu za nasazení a velmi příjemnou spolupráci.