Květnový minikemp pro dorosteneckou kategorii.

Týden před republikovým vyvrcholením Novinářského kalamáře se na otevřené tréninkové jednotce sešly mladší a starší dorostenky a dorostenci, z nichž mnozí tento trénink pojali jako přípravu právě před Kalamářem, a podle toho se také celý minikemp odvíjel.

Po nezbytné všeobecné průpravě, která se skládala z kombinované atletické abecedy s míčem, průpravných koordinačních cvičení a z úpolových her jsme přešli na herní část, které byla víceméně věnována herním kombinacím ať už v menších či větších skupinách.

Po přihrávkové části nejprve ve dvojicích a potom ve větších skupinách a následně také přihrávkách se specifickými úkoly z postů, jsme rozcvičili brankáře a po dvou střeleckých cvičení na zahřátí střelců i brankářů jsme přešli do herních kombinací, které byly zaměřené zejména na správný pohyb krajních spojek při útočné činnosti a následně potom na tzv.“stupňovitý“ pohyb při spolupráci spojka – křídlo, spojka střední spojka s násednou přihrávkou do pivota.

Na všech zúčastněných bylo už trošku znát únava z blížícího se konce sezóny, přesto však stále velká odhodlanost a touha se zlepšit, takže to byla opět velmi příjemná spolupráce:-)

dav

dav